LINGAM

lingam

   Lingam doslova znamená znak či spíše symbol. Lingam je symbolem beztvarého božství. Jeho tvar je proto nepravidelný. Nemá začátek ani konec, přední nebo zadní část, žádné výstupky či prohlubiny, které by mu propůjčovali nějaký tvar. Proto se o něm říká, že "nemá žádný tvar". Je tak vhodným symbolem pro rovněž "beztvaré Božství". Dalo by se také říci, že Lingam je prvotním tvarem, podobně tak jako OM jest prvotním zvukem. Lingam zastupuje božství uvnitř nás. Proto je nazýván átmá lingam a také Šiva lingam.

lingam

ŠIVA LINGAM

   Jako Šiva lingam stojící na Jóní (základně která symbolizuje Zemi, hmotu a to co je projevené), značí Vesmír, Ducha a to co je neprojevené. V tomto pojetí je lingam oplodňující silou a jóní plodící silou. Proto bývá lingam a jóní spojován s mužskou a ženskou sexuální energií ba přímo i s pohlavními orgány.

lingam Šivalingam je uctíván i v přírodních úkazech. Tehdy je nazýván "svajambhu" (samostvořený). Existuje například 12 takzvaných džjótirlingamů(lingamů božského světla) rozmístěných v různých částech Indie. Mezi nimi chybí další věhlasný lingam v jeskyni Amarnáth v Kašmíru, který je z ledu(obrázek vpravo).

sivalingam
   Téměř v žádném chrámu Šivy nechybí připomínka příběhu o zrození ohnivého sloupu. V takové podobě se podle legendy Šiva zjevil před Brahmou a Višnuem, kteří se přeli o to kdo z nich je větší. Ani Brahma ani Višnu, nenašli začátek ani konec ohnivého sloupu. Šiva který takto vyjevil svou velikost je ctěn v této podobě jako stvořitel lingamu, respektive o ohnivém sloupu se hovoří jako o Šivalingamu.
sailingam

SÁÍ LINGAM

   Sáí Bábá materializuje lingamy v podobě "zlatého vejce". Tyto lingamy různých velikostí, tvarů a materiálů vytváří buď ve svém těle, nebo je materializuje přímo.

Při slavnosti Mahášivarátrí jej právě nejčastěji materializuje uvnitř svého těla. Světlo světa spatří takový lingam poté co jej Svámí ústy vyvrhne ven.
Tomu se říká lingódbhava a je velkou událostí toto zažít, neb říká se, že kdo spatří to, více se již nezrodí a v tomto životě splyne s božstvím.
Ling znamená symbol a Udbhava znamená zrození či stvoření, proto Lingódbhava je symbolem zrození či projevení božství. Tento akt je přirovnáván k stejnému zjevení, jako když malý Krišna ukázal Jašódě božskou vizi ve svých ústech či později Ardžunovi na bitevním poli v známém příběhu Bhagavadgíty. Sáí tak prostřednictvím stvoření lingamu nečiní takové zjevení jen jednotlivci, ale celému shromáždění.

Ze Svámího promluv:
"Lingam je nejčistší formou božství. Proto je Šiva přidružován k lingamu, neboť je nejjemnější formou z božského vědomí ve všech formách. Šiva a lingam reprezentují nejčistší formu lásky. Jednou když byl Šiva v hlubokém soustředění, teplo které kolem něj vyzařovalo začlo ohrožovat celý svět. Když se Bohové přišli upřímě modlit, Šiva soustředil žár zpět až z jeho nitra vynořil se lingam, který ochladil jeho duchovní žár. Proto je lingam spojený s Šivou."

"Člověk se zrodí z beztvarého božství-lingamu, vlastní údy-angam a žije ve společnosti-sangam v tomto vesmíru-jungam. Nejprve při zrození pláče a volá:Ko Ham, Ko Ham (Kdo jsem, kdo jsem), později opakuje: So Ham, So Ham (Jsem To), a navrátí se do beztvarého-lingamu."

lingam
gajatri.net