sikhská mantra
(Mangalacharan Mantra, SUKHMANI SAHIB - modlitba za mír)

ÁD GURÉ NAME   DŽUGÁD GURÉ NAME   SAT GURÉ NAME   SIRI GURU DÉVÉ NAME

Slova 5.sikshkého gurua – Guru Ardžan Dev Dží
Znamenají pozdrav, pocta, poklona prvotnímu guruovi ÁD GURÉ NAME, učiteli(Pravdě) existující od počátku věků DŽUGÁD GURÉ NAME, pravému učiteli(pravé moudrosti) SAT GURÉ NAME, velkému božskému učiteli(velké božské moudrosti) SIRI GURU DÉVÉ NAME.
Mantra je v jazyku Gurumukhi.

Poselství - GURU-duchovní učitel, je ten kdo vede z temnoty GU ke světlu RU. Guruem může být kdokoliv, duchovní učitel či člověk který je Vám zrovna na blízku. Guruem ale může být nejen kdokoliv, ale také cokoliv, bdělému pozorovateli jistě neuniknou souvislosti které se mu dějí. Guruem je nakonec, ba nejvýše, naše svědomí, naše srdce, my sami.
Poctou, opravdovou vděčností věčnému duchu, síle dobra, Bohu, Sobě či kdo jak nazývá onu nehmatatelnou sílu, získá člověk něco jako "jistotu v nejistém světě", odvahu a statečnost vyvěrající z ducha. Nazveme-li onu sílu a uctíme-li ji a pozdravíme-li ji, dáváme jí život, skutečnost. Ona síla čeká za dveřmi "našeho pokoje" na naše zavolání. A vždy tam byla, je a bude.

Tato sikhská mantra v této melodii je známa z CD od Snatam Kaur i Devi Premal.

Nahrávka ze zpívání (live record)akordy ke kytaře

[D]ÁD[G] GURÉ NA[D]MÉ   DŽUGÁD[G] GURÉ NA[D]MÉ   SAT[G] GURÉ NA[D]
SIRI GURU [Hmi]DÉV
[A]É NA[D]
gajatri.net