1.verze - nápěv     nahrávka ze zpívání
2.verze - nápěv     nahrávka ze zpíváníbhadžan k Rámovi

AJÓDHJA VÁSI RÁM RÁM RÁM DAŠARATHA NANADANA RÁM
PÁTITA PÁVANA DŽÁNAKI DŽÍVANA SÍTÁ MÓHANA RÁM

AJÓDHJA VASI ten který obývá město Ajódhju RÁM Ráma DAŠARATHA NANDANA RÁM Dašarathův syn Ráma PATITA PÁVANA ten, který očišťuje ponížené DŽÁNAKI DŽÍVANA život Síty SÍTÁ MÓHANA RÁM radost Síty

poselství
Ajódhja je město ve kterém žil Ráma. Ajódhja míní místo, kam nemohou vstoupit žádní nepřátelé. Nechť je Vaše srdce rovněž místem v němž přivítáte Sítu, uvědomění si božství v sobě a nedovolíte vstoupit klamu, ztotožnění se s omezeným. Potěšte tak Rámu, božství v srdci, který je pro Sítu Móhana Rám, život a radost.

Tento bhadžan známe z ašrámu Sáí Báby v Puttaparti. A to hned ve dvou verzích, lišících se melodií.

akordy ke kytaře
1.verze
[G]AJÓDHJA VÁSI RÁM RÁM RÁM DAŠARATHA NANADANA [D]RÁM
PÁTITA PÁVANA DŽÁNAKI DŽÍVANA SÍTA MÓHANA
[G]RÁM
2.verze
[A]AJÓDHJA VÁSI RÁM RÁM RÁM DAŠARATHA NANADANA RÁM
PÁTITA PÁVANA DŽÁNAKI DŽÍVANA SÍTA
[E]MÓHANA [A]RÁM
AJÓDHJA VÁSI RÁM RÁM RÁM DAŠARATHA NANADANA
[E]RÁM
PÁTITA PÁVANA DŽÁNAKI DŽÍVANA SÍTA MÓHANA
[A]RÁM
gajatri.net