nápěv   nahrávka ze zpíváníBhadžan ke Krišnovi, Rámovi a Sáí Bábovi

ÁÓ ÁÓ NANDALÁLÁ
SUNDARA ŠJÁMA GÓPÁLA
TUMHÍ HÓ BANSI DHÁRI ŠJÁMA
AJÓDHJA PATI SÍTA RÁMA
PARTHI BÁBÁ KARUNA SINDHU
MÁKHANA ČÓRA JAŠÓDA BÁLÁ

ÁÓ přijď NANDALÁLÁ Krišna-miláček Nandy(Nanda-nevlastní otec Krišny), nádherný SUNDARA "tmavěmodrý" ŠJÁMA Krišna-pasáček GÓPÁLA, TUMHÍ HÓ BANSI DHÁRI ŠJÁMA Ty jsi ten kdo hraje na flétnu, AJÓDHJA PATI SÍTA RÁMA Ty jsi Ráma, Pán Síty z Ajódhji, PARTHI BÁBÁ KARUNA SINDHU Ty jsi Sáí Bábá z Puttaparthi plný soucitu, MÁKHANA ČÓRA JAŠÓDA BÁLÁ Ty jsi Jašódin(Jašóda-nevlastní matka Krišny) maličký co kradl máslo.

poselství -   

Tento bhadžan je z ašrámu Sáí Báby.

gajatri.net