nápěv    nahrávka ze zpíváníAVE MARIA AVE
AVE MARIA KYRIE
AVE MARIA ELEISON
AVE MARIA HALELUJA

AVE MARIA Pozdravení Matky Marie KYRIE ELEISON Kriste smiluj se HALELUJAH Chvalte Boha, oslavujte Boha, vzývejte Boha

Naše písnička která vznikla při jednom zpívání na podzim v roce 2015.

akordy ke kytaře
kapo (0-1)

[C]AVE MARIA AVE [Ami]AVE MARIA KYRIE
[F]AVE MARIA ELEISON [G]AVE MARIA HALELUJA
gajatri.net