nápěv   nahrávka ze zpívání  (v nahrávkách jsou zpívány obě verze)mantra

1.verze  BÁBÁ NÁM BÁBÁ NÁM KÉVALAM
***
2.verze   BÁBÁ NÁMO KÉVALÁMO

BÁBÁ znamená otec, ale také oslovení duchovního mistra, Pána, boha. NÁM míní jméno a NAMÓ je uctivé pozdravení, poklona. KÉVALAM znamená "jen; jedině; pouze; čistý".
Tato mantra by se tedy dala přeložit jako "Bůh je jediný", "jedině jméno Pána osvobozuje" a v mnohých podobných sděleních.
Ve své nejhlubší podstatě vyjadřuje lásku a oddanost k Bohu.

poselství
"Egoismus bude odstraněn, když si budete neustále říkat-"Je to ON, ne já." On je vše, já jsem jen nástroj." Měj Jeho jméno stále na jazyku a rozjímej o Jeho slávě v každém okamžiku. V každém spatřuj samotného Pána, pohybujícího se v oné formě. Nemluv o druhých zle, spatřuj v nich jen dobro. Vítej každou příležitost druhým pomáhat, potěšit je a dodat jim sílu na duchovní cestě.
    z jedné ze Sáí Bábových "myšlenek dne"
Pojďme proto otevřít znovu oči a ve všem vidět, ve všem slyšet, cítít Jediného.
BÁBÁ NAMO KÉVALÁMO

Tuto mantru jsem poznal v první verzi u kamarádů a druhou na jedné nahrávce, jejíž původ neznám.

akordy ke kytaře
kapo (1-2)
1.verze
[Dmi]BÁBÁ NÁM BÁBÁ NÁM KÉVA[C]LAM
[Dmi]BÁBÁ NÁM BÁBÁ NÁM KÉVA[C]LAM
[Gmi]BÁBÁ NÁM BÁBÁ NÁM [Dmi]KÉVALAM
[C]BÁBÁ NÁM BÁBÁ NÁM [Dmi]KÉVALAM
2.verze
[Emi]BÁBÁ NÁ[C]MO KÉVA[D][Emi]MO
[G]BÁ NÁ[D]MO KÉVALÁ[Emi]MO

gajatri.net