nápěv nahrávka ze zpíváníBhadžan k Sáí Bábovi

BHAGAVÁN BHAGAVÁN PATITA PÁVANA RÁM
DAJÁ KARÓ DAJÁ KARÓ DAJÁ KARÓ BHAGAVÁN
SÁÍ PATÍTA PÁVANA RÁM
DÍNA DAJÁLU PARAMA KRIPÁLU
SÁÍ RAKŠA KARÓ BHAGAVÁN
SÁÍ KRIPÁ KARÓ BHAGAVÁN

BHAGAVÁN oslovení toho kdo vyzařuje božství, PATITA PÁVANA RÁM ten kdo pozdvihuje trpící, DAJÁ KARÓ dárce soucitu, DÍNA DAJÁLU ten kdo soucítí s bezmocnými PARAMA KRIPÁLU ten s největším soucitem, RAKŠA KARÓ ten kdo ochraňuje, KRIPÁ soucítí

Tento bhadžan znám z nahrávek z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře
kapo 1
"jednoakordová, i když někde jde dát i G"
[C]BHAGAVÁN BHAGAVÁN PATITA PÁVANA RÁM....
gajatri.net