nápěv     nahrávka ze zpíváníBhadžan k Rámovi , Krišnovi a Sáí Bábovi

(BHADŽAMANA) RÁMA KRIŠNA DŽAJA BÓLO
RÁMA KRIŠNA DŽAJA SÁÍ KRIŠNA DŽAJA
BHADŽAMANA RÁMA KRIŠNA DŽAJA BÓLO
RAGHUKULA BHÚŠANA RÁMA RÁMA RÁM
RÁDHA MÁDHAVA ŠJÁMA ŠJÁMA ŠJÁM
HARÉ RÁM HARÉ RÁM HARÉ KRIŠNA HARÉ RÁM

BHADŽAMANA míní uctívat(BHADŽE) myslí nebo v mysli(MANA) RÁMA KRIŠNA SÁÍ, tedy Rámu, Krišnu a Sáí Bábu, DŽAJA BÓLO míní jejich vítězství a slávu(DŽAJA) o které zpíváme(BÓLO). RAGHUKULA BHÚŠANA znamená vtělení z rodu Raghu, odkazuje tedy na původ Rámy RÁMA RÁMA RÁM. Text RÁDHÁ MÁDHAVA potom poukazuje na Krišnu jako "milovaného Rádhou" a je zde osloven ŠJÁMA ŠJÁMA ŠJAM, což je Krišnovo jméno popisující jeho barvu pleti, tmavě modrou jako zatažená obloha. HARÉ RÁM HARÉ RÁM HARÉ KRIŠNA HARÉ RÁM je HARÉ oslovení Rámy a Krišny jako vtělení Boha Višnua Hariho

poselství
Opakování Božího jména je jednou z nejjednoduších praktik, kterak udržet soustředěnou mysl. Při zpívání bhadžanů se schází několik vjemů. Je to rytmus, melodie a cit. Bhadžany mají tu přednost, že nás nenechají nečinné. Spoutají nás k sobě svou melodií a svým rytmem. K citu je třeba znát o čem se zpívá, anebo pevně věřit v v Božstva a duchovní učitele či prospěšnosti samotného zpěvu.
Zpívejme proto s radostí, oddaností a vírou v Dobro, v Boha, v Já ,či v To čemu pevně věříme. Každou další písní nechejme v sobě rozšiřovat pocity dobra. Jsme to my, kdo o tom rozhoduje.

Tento bhadžan znám z nahrávek z ášrámu Sáí Báby v Putaparti. První řádek se zpívá trochu odlišně. Předzpěvák zpívá RÁMA KRIŠNA DŽAJA BÓLO a po něm všichni opakují BHADŽAMANA RÁMA KRIŠNA DŽAJA BÓLO. Tak je to i ve třetím řádku u stejného textu.

akordy ke kytaře
kapo (od Dmi 1)

[Emi](BHADŽAMANA) RÁMA [D]KRIŠNA DŽAJA [Emi]BÓLO
[D]RÁMA KRIŠNA DŽAJA
[Emi]SÁÍ KRIŠNA DŽAJA
[Emi](BHADŽAMANA) RÁMA [D]KRIŠNA DŽAJA [Emi]BÓLO
[Emi]RAGHUKULA BHÚŠANA RÁMA RÁMA RÁM
[D]RÁDHA MÁDHAVA ŠJÁMA ŠJÁMA ŠJÁM
[Emi] HARÉ RÁM
[D]HARÉ RÁM
[Emi] HARÉ KRIŠNA HARÉ RÁM
gajatri.net