nápěv   nahrávka ze zpívání

sai14.jpg, 30kB

Bhadžan k Rámovi , Krišnovi a Sáí Bábovi

BHADŽAMANA RÁMA KRIŠNA GÓVINDA
SADGURU SÁÍ PARAMÁ DAJÁLA
BHAVA BHAJA HARI SÁÍ KRIPÁLA

BHADŽAMANA Uctívat myslí Pána, zpívat jeho Jména RÁMA KRIŠNA GÓVINDA
SADGURU opravdový duchovní učitel SÁÍ Sáí Bábá PARAMÁ DAJÁLA nejvyše soucítící
BHAVA BHAJA HARI odstraňuješ trápení tohoto světa SÁÍ KRIPÁLA krásný Sáí

poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře

[G]BHADŽAMANA RÁMA KRIŠNA GÓVINDA
SADGURU SÁÍ PARAMÁ DAJÁLA
BHAVA BHAJA HARI [D]SÁÍ KRI[G]PÁLA
gajatri.net