nápěv nahrávka ze zpívání

Sáí Bábá

Bhadžan k Sáí Bábovi

BHAVA BHAJA HARANA VANDITA ČARANA
DŽAJA RÁDHA DŽAJA MÁDHAVA ŠAURI
MANGALA ČARANA KALIMALA DAHANA
SÁÍ  NÁRÁJANA KÉŠAVA
DŽAJA RÁDHA DŽAJA MÁDHAVA ŠAURI

BHAVA BHAJA HARANÁ Ten který odstraňuje všechny strachy pozemského bytí VANDITA ctěná ČARANÁ božská chodidla
DŽAJA sláva, vítězství RÁDHA Rádze MÁDHAVA a Krišnovi ŠAURI jméno pro Višnua "hrdina"
MANGALAČARANA blahořečení, požehnání, invokace (Mangal-příznivý, šťastný;Čarana-chodidla gurua, která se uctívají jako symbolika odevzdání se v cestu guruových šlépějích a v dalších jiných podobenstvích) KALIMALA věk Kalijugy DAHANA "spálit na popel; rozptýlý(vliv věku Kali, ve kterém převládá nepoctivost a mnohé špatné vlastnosti)"
NÁRÁJANA KÉŠAVA jména Višnua a jeho avatárů NÁRÁJANA-ten, který sídlí v každé bytosti KÉŠAVA-"ten s hustými vlasy", nebo se uvádí jako pro Brahmu, Íša pro Šivu a pro Višnua a je tak míněn jako Trimúrti SÁÍ Sáí Bábá

poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře
kapo (1)

[Emi]BHAVA BHAJA HARANA VANDITA ČARANA
DŽAJA RÁDHA DŽAJA MÁDHAVA ŠAURI

[Emi]MANGALA ČARANA KALIMALA[D]DAHANA
[Emi]NÁRÁJANA KÉŠAVA
DŽAJA RÁDHA DŽAJA MÁDHAVA ŠAURI
gajatri.net