nápìv nahrávka ze zpíváníBhadžan k Sáí Bábovi

BHÓLA BHANDARÍ BÁBÁ ŠIVA ŠIVA ŠIVA SÁÍ BÁBÁ
ANÁTHA RAKŠAKA DÍNA DAJÁLA PATITA PÁVANA SÁÍ BÁBÁ
BHÓLA BHANDARÍ BÁBÁ ŠIVA ŠIVA ŠIVA SÁÍ BÁBÁ
JÓGɊVARA SÁÍ MURÁRÍ JÓGɊVARA HÉ TRIPURÁRÍ
NITJÁNANDA BRAHMÁNANDA PRÉMÁNANDA SÁÍ BÁBÁ

BHÓLA, BHANDARÍ, ŠIVA jména Šivy, BÁBÁ otec,duchovní ; SÁÍ BÁBÁ Sáí Bába, ANÁTHA RAKŠAKA DÍNA DAJÁLA PATITA PÁVANA pomáhᚠvšem, bez rozdílù víry èi postavení, JÓGɊVARA Pán Jógy MURÁRÍ nepøítel démona Mury, TRIPURÁRÍ tøi démonské mìsta které znièil Šiva, NITJÁNANDA vìèná blaženost, BRAHMÁNANDA božská blaženost, PRÉMÁNANDA blaženost lásky

-

Tento bhadžan znám z ašrámu Sáí Báby.

akordy ke kytaøe
kapo (1)

[D]BHÓLA BHAN[Es]DARÍ BÁBÁ ŠIVA ŠIVA ŠIVA [D]SÁÍ BÁBÁ
[D]ANÁTHA RAKŠAKA DÍNA DAJÁLA [Es]PATITA PÁVANA [D]SÁÍ BÁBÁ
[D]BHÓLA BHAN[Es]DARÍ BÁBÁ ŠIVA ŠIVA ŠIVA [D]SÁÍ BÁBÁ
[D]JÓGɊVARA SÁÍ MURÁRÍ JÓGɊVARA HÉ TRIPURÁRÍ
[D]NITJÁNANDA BRAHMÁNANDA PRÉMÁNANDA [Es]SÁÍ BÁB[D]Á
gajatri.net