nápěv   nahrávka ze zpívánímantra

BHÚMI MANGALAM   UDHAKA MANGALAM
AGNI MANGALAM   VÁJU MANGALAM
GAGANA MANGALAM   SÚRJA MANGALAM
ČANDRA MANGALAM    DŽAGAT MANGALAM
DŽÍVA MANGALAM  DÉHA MANGALAM
MANÓ MANGALAM    ÁTMA MANGALAM
SARVA MANGALAM
BHAVATU BHAVATU BHAVATU SARVA MANGALAM

MANGALAM  znamená pozdrav, přání dobrého, nechť Mír jest
(Pozdrav k...)
BHÚMI  k Zemi   UDHAKA  k vodě   AGNI  k ohni   VÁJU  k větru
GAGANA  k nebi   SÚRJA  ke slunci   ČANDRA  k měsíci   DŽAGAT  k vesmíru
DŽÍVA  ke každému živoucí bytosti   DÉHA  k tělu   MANÓ  k mysli   ÁTMA  k duchu
SARVA  všem, všemu
BHAVATU BHAVATU BHAVATU  "Tak budiž, ať jest"

poselství
Když spadne kapka do moře, získá jméno, formu a přirozenost moře. Podobně když člověk splyne s velkou rodinou lidstva a cítí jednotu se všemi, získává jméno, formu a přirozenost Boha. Kdykoli uděláte službu, komukoli nabídnete čin, věřte, že dosáhne Boha v tom člověku. To je význam rčení íšvara sarva bhutanam (Bůh je přítomný v každém). Odevzdejte všechny činy Bohu. Vykonávejte své činy jako íšvararpanam (nabídka Bohu).
Promluva z 27. července 1980

Tuto mantru známe z CD Chants od Raviho Šankara.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[D]BHÚMI MANGALAM [Es]BHÚMI [D]MANGALAM
[D]AGNI MANGALAM [Es]AGNI [D]MANGALAM ....
.... [D]BHAVATU BHAVATU BHAVA
[Es]TU [D]SARVA MANGALAM
gajatri.net