mantra a modlitba před jídlem z Bhagavadgíty

BRAHMÁRPANAM BRAHMA HAVIR
BRAHMÁGNAU BRAHMANÁ HUTAM
BRAHMÁIVA TÉNA GANTAVJAM
BRAHMA KARMA SAMÁDHINAH

AHAM VAIŠVÁNARÓ BHÚTVÁ
PRÁNINÁM DÉHAM ÁŠRITAH
PRÁNÁPÁNA SAMÁJUKTAH
PAČÁMJANNAM ČATUR VIDHAM
OM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTIHI

BRAHMA zde představuje božství kterému je obětována(ARPANAM) oběťina(HAVIR) v ohni(AGNAU) prostřednictvím(BRAHMANÁ) Boha(BRAHMA) obětováno(HUTAM)
BRAHMÁIVA=BRAHMA+ÉVA(Boha zajisté) jím(TÉNA) dosaženo(GANTAVJAM) Konání k Bohu(BRAHMA KARMA)přinese úplné pohroužení(SAMÁDHINÁ-SAMA vyrovnaný DHI intelekt)

A Bůh "odpovídá" Já(AHAM) stanu se(BHÚTVÁ) trávicím ohněm(VAIŠVÁNARAH) umístěn(ÁŠRITAH) v tělech(DÉHAM) žijících (PRÁNINÁM-PRÁNA-životní dech) a spojen(SAMÁJUKTAH) s životní silou vdechu a výdechu(PRÁNAPÁNA-PRÁNA-dech a APÁNA-výdech) strávím(PAČÁMI) čtyři druhy(ČATUR VIDHAM) potravy(ANNAM)

Poselství - Indičtí mudrci dodržovali od dávných časů přísná stravovací pravidla. Vždy zdůrazňovali důležitost satvické(čisté, čerstvé) a nikoli radžasické(když je to příliš ..pálivé..studené..atd.) potravy. Než začnete jíst, nikdy nezapomeňte obětovat modlitbu:
BRAHMÁRPANAM BRAHMA HAVIR...
(Brahma je nádoba i obětina. Je obětním ohněm stejně jako obětníkem a je i cílem toho, kdo obětní obřad koná.) Když se takto pomodlíte před jídlem, Bůh okamžitě odpovídá:
AHAM VÁIŠVÁNARÓ BHUTVÁ...
"Jsem ve všech bytostech v podobě ohně, který stravuje. V jednotě s pránou(výdechem) a apánou(nádechem) jsem to já, kdo stravuje čtyři druhy potravy."
Ze Sáí Bábových promluv

Tradičně recitovanou "modlitbu před jídlem" známe v hudební podobě od Lukáše a Jany Vídenských ( z CD-TATHATA NAMA OM )
V Bhagavadgítě nalezneme tuto modlitbu v kapitolách IV. verš 24 a XV. verš 14.
Na tomto odkazu na stránky Sáí organizace v Indii si můžete poslechnout tradiční recitovanou verzi.

nahrávka z CD-TATHATA NAMA OM od Jugaly

akordy ke kytaře

[C]BRAHMÁRPANAM BRAHMA HA[F]VIR
BRAHMÁGNAU BRAH
[C]MANÁ HUTAM
BRAHMÁIVA TÉNA GANTAV[F]JAM
BRAHMA KARMA SA
[C]MÁDHINAH
gajatri.net