nápěv   nahrávka ze zpíváníbuddhistická mantra

BUDDHAM ŠARANAM GAČCHÁMÍ
DHARMAM ŠARANAM GAČCHÁMÍ
SANGHAM ŠARANAM GAČCHÁMÍ

Přijímám útočiště u Buddhy. Přijímám útočiště u Dharmy. Přijímám útočiště u Sanghy.
BUDDHA míní "osvíceného", Siddhártu Gautámu. DHARMA znamená správné jednání, SANGHA potom duchovní společenství. ŠARANAM znamená odevzdat se. GAČCHÁMÍ znamená jdu, přijímám, přicházím apod.

poselství
Tato mantra je pro buddhisty něco jako vyznání víry. Bez ohledu zda-li jsme buddhisté či nikoliv, můžeme touto mantrou vyjádřit, posílit a uskutečnit své tři velká rozhodnutí.
Jít k Bohu, konat dobro a utvářet duchovní společenství.
Jinými slovy, zcela prakticky a v obráceném pořadí pojďme žít v harmonii se svými blízkými, pojďme pro ně udělat něco dobrého a pojďme tak být v míru sami se sebou.

Poprvé jsem slyšel tuto mantru v dokumentu Cesta do Indie od Igora Chauna. Tak jako jeho i mě velmi oslovila a když jsme byli v Indii v Bódhgaje, místě kde dosáhl Buddha osvícení, sháněli jsme se po té nahrávce. Koupili jsme trochu jinou. Tu která se pouštěla uvnitř chrámu a vytvářela neopakovatelnou, posvátnou atmosféru. Podle této nahrávky zpíváme či recitujeme tuto mantru na našich zpíváních. Nejčastěji v květnových zpíváních, která jsou zasvěcena svátku Buddha Púrnimá.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[D]BUDDHAM ŠARANAM GAČ[Es]CHÁ[D]
[D]DHARMAM ŠARANAM GAČ[Es]CHÁ[D]
[D]SANGHAM ŠARANAM GAČ[Es]CHÁ[D]
gajatri.net