nápěv   nahrávka ze zpíváníbhadžan k Šivovi

ČANDRA ŠÉKHARÁJA NAMAH OM
GANGA DHÁRAJA NAMAH OM
OM NAMAH ŠIVÁJA NAMAH OM
HARA HARA HARÁJA NAMAH OM
ŠIVA ŠIVA ŠIVÁJA NAMAH OM
(SATJA) SÁÍŠVARÁJA NAMAH OM

Uctivě zdravíme NAMAH OM Šivu, nesoucího srpek měsíce ČANDRA ŠÉKHARÁJA (ve svých vlasech)
Uctivě zdravíme NAMAH OM Šivu, který má GANGA DHÁRAJA Gangu ve svých vlasech
OM NAMAH ŠIVÁJA mantra k Šivovi
Uctivě zdravíme NAMAH OM Šivu, který je HARA ničitel
Uctivě zdravíme NAMAH OM Šivu, jehož jméno znamená "dobrý, přívětivý"
Uctivě zdravíme NAMAH OM Sáí Bábu (SATJA) v podobě Šivy SÁÍŠVARÁJA

poselství -   

Tento bhadžan znám z ašrámu Sáí Báby.

                akordy
         
  ČANDRA ŠÉKHARÁJA NAMAH OM 
  
  GANGA DHÁRAJA NAMAH OM 
  
  OM NAMAH ŠIVÁJA NAMAH OM 
     
  HARA HARA HARÁJA NAMAH OM 
           
  ŠIVA ŠIVA ŠIVÁJA NAMAH OM 
             
  (SATJA) SÁÍŠVARÁJA NAMAH OM 
gajatri.net