nápěv   nahrávka ze zpívání

lotos1.gif, 20kB

česká+sarva dharma

CHVALME LÁSKU HALELUJA   CHVALME PRAVDU HALELUJA
CHVALME ŽIVOT HALELUJA   CHVALME MÍR HALELUJA
CHVALME KRISTA HALELUJA   CHVALME PÁNA HALELUJA
CHVALME SLUŽBU HALELUJA   CHVALME SOUCIT HALELUJA
HALELUJA HALELUJA HALELUJA HALELUJA HALELUJA HALELUJA HALELUJA HALELUJA
CHVALME KRIŠNU CHVALME RÁMU   CHVALME BUDDHU SÁÍ BÁBU
HALELUJA HOSANA HALELUJA HOSANA HALELUJA HOSANA HALELUJA
HALELUJA SÁÍ BÁBÁ HALELUJA SÁÍ BÁBÁ
SÁÍ BÁBÁ SÁÍ BÁBÁ SÁÍ BÁBÁ SÁÍ BÁBÁ

HALELUJA je z hebrejšťiny a znamená "chvalte,oslavujte Boha"
HOSANA slovo pochází z hebrejského slova "Hoši’a na" „prosím, zachraň“, ale jeho význam je převážně brán jako výzva a oslava Boha.
V písni se opěvují boží jména KRIŠNA, RÁMA, BUDDHA a SÁÍ BÁBÁ.

poselství -   

Tuto písničku jsme se naučili(2008) v Sáí centru v Praze a její autorství patří jednomu z mých kamarádů, ba přímo mému spolužákovi Tomovi, od něhož zpíváme také písničku JÁ JSEM LÁSKA.

akordy ke kytaře
kapo (1)

[D]CHVALME LÁSKU HALE[A]LUJA CHVALME [Emi] PRAVDU HALE[Hmi]LUJ[A]A
Stejné akordy po celou hlavní část písně. Pouze závěr se liší:

[D]HALELUJA SÁÍ [Emi]BÁBÁ HALE[A]LUJA [G]SÁÍ [D]BÁBÁ
gajatri.net