nápìv    nahrávka ze zpíváníBhadžan k Rámovi

DÁNAVA BHANDŽANA RÁMA SÁÍ ŠJÁMALA MÓHANA RÁM
HÉ RÁMA RÁMA DŽAJA RÁMA SÁÍ RÁMA RÁMA RÁM
DÁNAVA BHANDŽANA RÁMA SÁÍ ŠJÁMALA MÓHANA RÁM
DAŠARATHA NANDANA RÁMA SÁÍ DAJÁ SÁGARA RÁM
DÍNONKÉ PRABHU RÁMA SÁÍ RÁMA RÁMA RÁM

DÁNAVA BHANDŽANA RÁMA Ráma porazivší démony   SÁÍ Sáí Bábá   ŠJÁMALA MÓHANA RÁM Ráma s modrou pletí rozradostòující mysl   HÉ ó DŽAJA sláva a vítìzství   DAŠARATHA NANDANA

poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanù z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaøe
kapo (1-3)

[Dmi]DÁNAVA BHANDŽANA [C]RÁMA SÁÍ ŠJÁMALA [A]MÓHANA [Dmi]RÁM
[D]RÁMA RÁMA DŽAJA [G]RÁMA SÁÍ [C]RÁMA [A]RÁMA [Dmi]RÁM
[Dmi]DÁNAVA BHANDŽANA [C]RÁMA SÁÍ ŠJÁMALA [A]MÓHANA [Dmi]RÁM
DAŠARATHA NANDANA RÁMA SÁÍ
[Gmi]DAJÁ SÁGARA [Dmi]RÁM
[D]DÍNONKÉ PRABHU [G]RÁMA SÁÍ [C]RÁMA [A]RÁMA [Dmi]RÁM
gajatri.net