nápěv   nahrávka ze zpíváníBhadžan k Božské Matce

DŽAGATA DŽANANI ŠIVA SÁÍ ŠANKARI
MÁTÁ MAHÉŠVARI PÁRVATI MÁ
ABHAJA PRADÁJINI ÁNANDA RÚPINI
MÁTA BHAVÁNI MÁ   DŽAJA MÁ
DŽAJA MÁ DŽAJA MÁ
KÁLI KAPÁLINI MÁ   DŽAJA MÁ


poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[] [] [] []
[] [] [] []
gajatri.net