nápìv    nahrávka ze zpíváníBhadžan k Sáí Bábovi

DŽAGAT PATÉ HARI SÁÍ GOPÁLA
DŽAGADÓDHÁRA SÁÍ NANDALÁLA
MADHURÁDHIPATÉ KRIŠNA GOPÁLA
MADHURA MADHURA HÉ GÁNAVILOLA
DŽAGADÓDHÁRA SÁÍ NANDALÁLA
SÁÍ NANDALÁLA DŽAJ DŽAJ GOPÁLA

DŽAGAT vesmír, projevený svìt PATÉ Pán HARI ten, kdo odstranil všechny høíchy; jméno Višnua a jeho avatárù SÁÍ Sáí Bábá GOPÁLA je jméno Krišny
DŽAGADÓDHÁRA Ten, který udržuje, podpírá tento svìt NANDALÁLA jméno Krišny-miláèek Nandùv
MADHURÁDHIPATÉ Krišna jako Pán MADHURA mìsta Mathury HÉ ó GÁNAVILOLA Ty o nìmž zanícenì zpíváme

poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanù z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaøe
kapo (1-3)

[D]DŽAGAT PA[G]TÉ HARI [D]SÁÍ GO[C]PÁLA
DŽAGADÓDHÁRA SÁÍ NANDA
[G]LÁLA
MADHU
[D]RÁDHIPATÉ KRIŠNA GO[G]PÁLA
MADHURA MADHURA HÉ GÁNAVI
[C]LOLA
DŽAGADÓDHÁRA SÁÍ NANDA
[G]LÁLA
gajatri.net