nápěv    nahrávka ze zpíváníBhadžan k Sáí Bábovi

DŽAJA GURU DŽAJA GURU SÁÍ RÁM
DŽAGAT GURU SATJA SÁÍ RÁM
DŽAJA GURU DŽAJA GURU SÁÍ RÁM
BRAHMA VIŠNU ŠIVA SÁÍ RÁM
PARABRAHMA RÚPA SÁÍ RÁM
MÁTÁ PITÁ GURU SÁÍ RÁM
DŽAGAT GURU SATJA SÁÍ RÁM

DŽAJA Sláva a vítězství GURU Guruovi-duchovnímu učiteli SÁÍ RÁM Sáí Bábovi
DŽAGAT vesmír, tento svět SATJA Pravda
BRAHMA Brahma-stvořitel VIŠNU Višnu-udržovatel ŠIVA Šiva-ničitel
PARABRAHMA RÚPA vtělení Absolutního MÁTÁ PITÁ Matka Otec

poselství
Vaše mysl je bitevní pole, kde dobro a zlo, správné a špatné, bojují o nadvládu. Železo je možné vytvarovat pouze pomocí jiného železa. Podobně i nižší, podřadná mysl, musí být vytvarována pomocí vyšší mysli. Musíte se snažit učinit mysl vyšší a silnou, vhodnou k úkolu osobního rozvoje.
Sáí Bábá

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[Dmi]DŽAJA GURU DŽAJA GURU SÁÍ RÁM
[C]DŽAGAT GURU SATJA SÁÍ [Dmi]RÁM
DŽAJA GURU DŽAJA GURU SÁÍ RÁM
BRAHMA VIŠNU ŠIVA SÁÍ RÁM

[C]PARABRAHMA RÚPA SÁÍ RÁM
[Dmi]MÁTÁ PITÁ GURU SÁÍ RÁM   [C]DŽAGAT GURU SATJA SÁÍ [Dmi]RÁM
gajatri.net