nápěv    nahrávka ze zpíváníSarva Dharma bhadžan

DŽAJA DŽAGADÍŠA HARÉ DŽAJA GOVINDA HARÉ
NITJÁNANDÁ BRAHMÁNANDÁ DŽAJA GOPÁLA HARÉ
ARUNÁČALA ŠIVA OM TRIŠÚLA DHÁRI ŠIVÓM
HARI NÁRÁJENA OM SÁÍ NÁRÁJENA OM
DŽAJA DÉVÍ BHÁRATÍ VIDJA DÁJINÍ ANNAPÚRNA MÁTÁ OM

DŽAJA Sláva, vítězství DŽAGADÍŠA Pánu Vesmíru GOVINDA Govindovi, Gopálovi-Krišnovi HARÉ oslovení Boha
NITJÁNANDÁ věčná blaženost BRAHMÁNANDÁ božská blaženost
ARUNÁČALA posvátná hora v Jižní Indii uctívaná jako vtělení Šivy ŠIVA Šiva TRIŠÚLA DHÁRI Šiva, který nosí(dhári) trojzubec(Trišúla) ŠIVÓM Šiva-Om OM je prvotním zvukem vesmíru, zesilujícím každou mantru
HARI NÁRÁJENA jména Višnua SÁÍ je Sáí Bábá
DŽAJA DÉVÍ BHÁRATI Sláva, vítězství Matce Indii, VIDJA DÁJINÍ dávající poznání a soucit, ANNAPÚRNA MÁTÁ OM Matka Země živitelka ANNA(potrava)PÚRNA(plnost).

poselství
Postavte Boha do oltáře vašeho srdce a neustále na něj meditujte. Držte se ho pevně bez ohledu na smutek, potíže a katastrofy, které vás mohou postihnout. Ty se týkají vašeho těla, ale vy nejste vaše tělo. Vlastnosti jako je hněv, závist a pýcha rozvíjíme díky styku s okolním světem. Až když se těchto vlastností zbavíme, zažijeme mír. Proto musíme začít naši duchovní cestu Pravdou a Dharmou. Když jsou Pravda a Dharma spolu, bude vládnout mír. Mír přináší lásku. Kde je mír, nemůže být nenávist. Když někoho začneme nenávidět, znamená to, že pramen lásky v našem srdci vyschnul. Když máme v srdci lásku, nezlobíme se, ani když nás někdo obviňuje.
Proto vždy následujte motto:"Miluj všechny, služ všem".
Sáí Bábá

Tento bhadžan znám z nahrávek z ášrámu Sáí Báby.

akordy ke kytaře
kapo (0-1)

[D]DŽAJA DŽAGADÍŠA HARÉ DŽAJA GOVINDA HA[A]
[D]NITJÁNANDÁ BRAHMÁNANDÁ DŽAJA GO[A]PÁLA HA[D]
ARUNÁČALA ŠIVA OM TRIŠÚLA DHÁRI ŠI
[A]VÓM
[D]HARI NÁRÁJENA [A]OM SÁÍ NÁRÁJENA [D]OM
DŽAJA DÉVÍ BHÁRATÍ VIDJA DÁJINÍ ANNA
[A]PÚRNA MÁTÁ [D]OM
gajatri.net