nápěv    nahrávka ze zpíváníBhadžan ke Krišnovi

DŽAJ DŽAJ PRABHU GIRIDHÁRI NATAVARA NANDALÁLA
NATAVARA NANDALÁLA HÉ GIRIDHÁRA GÓPÁLA
HÉ GIRIDHÁRA GÓPÁLA HÉ GIRIDHÁRA GÓPÁLA HÉ GIRIDHÁRA GÓPÁLA

DŽAJ Sláva a vítězství PRABHU Pánu Krišnovi. Krišna je vzývan těmito přízvisky: GIRIDHÁRI-ten, který držel nad hlavou horu Govardhanu, aby ochránil obyvatele Brindávánu ; NATAVARA NANDALÁLA-velký tanečník

poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek z ašrámu Sáí Báby

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[Dmi]DŽAJ DŽAJ PRABHU GIRI[C]DHÁRI NATAVARA NANDALÁ[Dmi]LA
[D]NATAVARA NANDALÁ[G]LA HÉ [A]GIRIDHÁRA GÓPÁ[Dmi]LA
HÉ GIRIDHÁRA GÓPÁ
[C]LA HÉ GIRIDHÁRA GÓPÁ[Dmi]LA
HÉ GIRIDHÁRA
[C]GÓPÁ[Dmi]LA
gajatri.net