nápěv    nahrávka ze zpíváníBhadžan od Sáí Báby

DŽANA SÉVA BINÁ SUKHA ŠÁNTI NAHÍM
HARI NÁMA BINÁ ÁNANDA NAHÍM
DŽAPA DHJÁNA BINÁ SAMJÓGA NAHÍM
PRABHU DARŠA BINÁ PRADŽŇÁNA NAHÍM
DAJÁ DHARMA BINÁ SATJA KARMA NAHÍM
BHAGAVÁN BINÁ KÓJI APANA NAHÍM
HARI NAM BINÁ PARAMÁTMA NAHÍM

"Bez služby není štěstí ani míru"
"Bez zpívání Pánova jména není blaženosti"
"Bez opakování Pánova jména a meditace není vyrovnanost"
"Bez vize Pána není plného poznání"
"Bez soucitu a dharmy není Pravda v našem konání"
"Bez Boha nemůže nikdo existovat"
"Bez Pána není Átma átmanem"

poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek z ášrámu Sáí Báby. Patří mezi ty, které Sáí Bábá často zpívá.

akordy ke kytaře
kapo (1) celá píseň se dá zahrát na jeden akord

[A]DŽANA SÉVA BINÁ SUKHA ŠÁNTI NAHÍM.... []
gajatri.net