npv   nahrvka ze zpvnBhadan k S Bbovi

DEJ S RM DEJ S RM
DEJ S RM DEJ DEJ RM
DEJ S RM DEJ S RM
PRMA SVARPA S RM
DEJ DEJ RMposelstv -   

Tento bhadan znm z nahrvek bhadan z rmu S Bby v Putaparti.

akordy ke kytae
kapo (1-3)

[] [] [] []
[] [] [] []
gajatri.net