nápěv    nahrávka ze zpíváníBhadžan ke Ganéšovi

GADŽÁNANÁ HÉ ŠUBHÁNANÁ
GAURI MANÓHARA PRIJA NANDANÁ
PAŠUPATI TANAJÁ GADŽÁNANÁ
HÉ   PARAMA NIRANDŽANA ŠUBHÁNANÁ

Ganéša, "Ten se sloní hlavou" GADŽÁNANÁ který přináší dobré HÉ ŠUBHÁNANÁ
Ganéša, krásný syn Gaurí(Párvatí) GAURI MANÓHARA PRIJA NANDANÁ
Ganéša, syn Šivy(Pašupati-Pán zvířat) PAŠUPATI TANAJÁ
Ganéša, který přináší nejvyšší čisté dobro PARAMA NIRANDŽANA

poselství -   

Tento bhadžan známe z ašrámu Sáí Báby v Puttaparti.

akordy ke kytaře
[A]GADŽÁNANÁ HÉ ŠUBHÁNANÁ
GAURI MANÓHARA PRIJA NANDANÁ
PAŠUPATI TANAJÁ GADŽÁNANÁ
HÉ PARAMA NIRANDŽANA ŠUBHÁNANÁ []
[][]
[][] [][]
gajatri.net