nápěv   nahrávka ze zpíváníBhadžan ke Ganéšovi

GADŽA VADANÁ GADŽÁNANÁ
GAURI TANAJÁ GADŽÁNANÁ
GADŽA VADANÁ GADŽÁNANÁ
DŽAJ DŽAJ DŽAJ DŽAJ GADŽÁNANÁ
DÉVÁDHI DÉVA GADŽÁNANÁ
GAURI TANAJÁ GADŽÁNANÁ

GADŽA VADANÁ GADŽÁNANÁ "se sloní tváří"-Ganéša   GAURI TANAJÁ Ganéša-syn Gaurí-Párvatí a Šivy   DŽAJ sláva a vítězství   DÉVÁDHI DÉVA Pán Pánů-Ganéša byl ustanoven ostatními bohy jako první na nebi

poselství -   

Tento bhadžan známe z ašrámu Sáí Báby v Puttaparti.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[] [] [] []
[] [] [] []
gajatri.net