Bhadžan ke Ganéšovi

OM ŠRÍM HRÍM KLÍM GLAUM GAM GANAPATAJE VARA VARADA SARVADŽANAM ME VAŠAMÁNAJA SVAHA

GANAPATAJE Pán Ganů, služebníků boha Šivy

Tuto mantru znám z you tube. video, kde se ještě zpívá text Ganéša Gájatrí.


akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[] [] [] []
[] [] [] []
gajatri.net