nápěv    nahrávka ze zpíváníBhadžan k Šivovi

GANGÁ DŽATÁDHÁRA GAURÍ ŠANKARA GIRIDŽA MANA RAMANA
MRITJUM DŽAJA MAHÁDÉVA MAHÉŠVARA MANGALA ŠUBHA ČARANÁ
NANDI VÁHANÁ NÁGA BHÚŠANÁ
NIRUPAMA GUNA SADANÁ
NATANA MANÓHARA NÍLAKANTA HARI
NÍRADŽA DALA NAJANÁ

GANGÁ DŽATÁDHÁRA Šiva-jenž drží(DHÁRA) řeku Gangu ve svých vlasech(DŽATÁ) GAURÍ a GIRIDŽA jsou jména Párvátí, choti Šivy, který je potěšením(RAMANA) mysli(MANA) ŠANKARA Šiva-tvůrce dobra
MRITJUM DŽAJA Šiva-ten,k terý zvítězil(DŽAJA) nad smrtí(MRITJUM) MAHÁDEVA nejvyšší Bůh MAHÉŠVARA nejvyšší Pán MANGALA příznivý ŠUBHA štěstí ČARANÁ chodidla gurua (MANGALA ŠUBHA ČARANÁ-"jít ve stopách Pána Šivy je příznivé pro všechny")
NANDI VÁHANÁ Šiva-ten, který jezdí na býku Nandinovi NÁGA BHÚŠANÁ Šiva-ten, který nosí "hadí"(NÁGA) ornamenty(BHÚŠANA)
(viz-popis Šivy)
NIRUPAMA GUNA SADANÁ Šiva-"ten, který vlastní neporovnatelné ctnosti"
NATANA MANÓHARA Šiva-tanečník, tančící kosmický tanec Tándava NÍLAKANTA HARI Šiva-"s modrým krkem od jedu, který spolkl aby zachránil svět"
NÍRADŽA lotos DALA lístek NAJANÁ oči "Šiva-ten, který má oči jako lotosový lístek"

poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti. Patří mezi bhadžany, které zpívá Sáí Bábá.

akordy ke kytaře

[Emi]GANGÁ DŽA[D]TÁ DHARA [Emi]GAURÍ [D]ŠANKARA
[Emi]GIRIDŽA [D]MANA RA[Emi]MANA
[Emi]MRITJUM [D]DŽAJA MAHÁ[Emi]DÉVA MAHÉ[D]ŠVARA
[Emi]MANGALA [D]ŠUBHA ČA[Emi]RANÁ
[E]NANDI VÁHANÁ [A]NÁGA BHÚŠANÁ
[H7]NIRUPAMA GUNA SADANÁ
[Emi]NATANA MA[D]NÓHARA [Emi]NÍLA[D]KANTA HARI
[Emi]NÍRADŽA [D]DALA NAJA[Emi]
gajatri.net