nápěv    nahrávka ze zpíváníBhadžan k Višnuovi

GARUDA VÁHANA NÁRÁJENA
HÉ ŠÉŠA ŠAJANA NÁRÁJENA
ŠRÍ LAKŠMÍ RAMANA NÁRÁJENA
HARI OM HARI OM NÁRÁJENA

NÁRÁJENA Bůh, je jméno pro Višnua znamenající "ve-všem-přítomnost, žijící v každé bytosti"   Višnuovo VÁHANA vozidlo je GARUDA nebeský pták, dalším atributem Višnua je ŠÉŠA ŠAJANA had Šéša na kterém Višnu odpočívá   ŠRÍ LAKŠMÍ RAMANA Višnu je manželem Lakšmí   HARI OM oslovení, pozdrav Višnua

poselství -   

Tento bhadžan známe z ašrámu Sáí Báby v Puttaparti.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[] [] [] []
[] [] [] []
gajatri.net