1.verze nápěv   nahrávka ze zpívání
2.verze nápěv    nahrávka ze zpívání
3.verze nápěv    nahrávka ze zpívání
nahrávka všech verzí dohromadybuddhistická mantra

GATE GATE PÁRAGATE PÁRASAMGATE BÓDDHI SVÁHÁ

"Tomu co je za vším, tomu co je za tím co je za vším, osvícení, věnuji svůj zpěv."
Slovíčko GATE je vstupem, takovou branou do nitra, a PARAGATE "ještě dál", PARASAMGATE za tím co je za vším
stavem osvícení BÓDDHI budiž tak SVAHA

poselství -   

První verze této mantry, kterou zpíváme je od Devi Premal, druhá od Henryho Marschala a třetí je naší improvizací.

akordy ke kytaře
1.verze - kapo (1)

[D]GATE GATE PA[Emi]RAGATE PARASA[G]MGATE BODDHI [D]SVAHA
2.verze - kapo (0-1)

[D]GATE GATE PARAGATE PARA[A]SAMGATE BÓDHI [D]SVAHA
3.verze - kapo (0-1)

[D]GATE GATE PARAGATE PARA[F]SAMGATE BÓDHI [D]SVAHA
gajatri.net