nápěv    nahrávka ze zpíváníbhadžan ke Ganéšovi

GAURÍ GANÉŠ UMÁ GANÉŠ PÁRVATÍ NANDANA ŠRÍ GANÉŠ
ŠARANAM GANÉŠ ŠARANAM GANÉŠ
ŠIVA NANDANA GANAPATI GANÉŠ

GAURÍ a UMÁ jsou jména PÁRVATÍ, Ganéšovi maminky, slovo NANDANA znamená syn a ŠRÍ znamená ctihodný. ŠARANAM znamená odevzdat se, či nabídnout se. GANAPATI je jméno Ganéši, označující ho jako Pána Ganů, služebníků Šivy. ŠIVA NANDANA znamená syn Šivy.

poselství
MATRU DÉVO BHAVA PITRU DÉVO BHAVA - Cti Matku i Otce jako Boha svého. Tento védský výrok Ganéša ukázal v praxi, když zvítězil nad Skandou v soutěži, kdo dříve obejde celý vesmír. Zatímco Skanda se bleskurychle vydal na cestu, Ganéša nejprve rozvážil a potom s úctou obešel svůj rodičovský pár, čímž obešel celý svět.
A proto člověče:"Dej na rozvahu a pocti své rodiče".

Tento bhadžan jsem se naučil z nahrávek Sáí centra v Praze.

akordy ke kytaře
kapo (1)

[E]GAURI GANÉŠ [H7]UMÁ GANÉŠ PÁRVATI NANDANA ŠRÍ GA[E]NÉŠ
ŠARANAM GANÉŠ
[A]ŠARANAM GAN[E]ÉŠ
[H7]ŠIVA NANDANA GANAPATI GA[E]NÉŠ
gajatri.net