nápěv    nahrávka ze zpívání"anglická"

GLORY TO THE FATHER GLORY TO THE SON
GLORY TO THE SPIRIT AMEN     HALELUJAH

Sláva Otci, Synu i Duchu svatému, ámen
HALELUJAH - chvalte Boha, oslavujte Boha, vzývejte Boha

poselství

Tuto písničku známe od přátel a oddaných Svámího Višvánandy a tuším že autorem je vynikající německý "mantrovník" Dharmananda.

akordy ke kytaře
kapo (0-2)

[C]GLORY TO THE FATHER [Ami]GLORY TO THE SON
[F]GLORY TO THE SPIRIT [G]AMEN
HALE
[C]LUJAH HALELU[Ami]JAH HALE[F]LUJAH HALELU[G]JAH
gajatri.net