nápěv   nahrávka ze zpíváníSarva Dharma bhadžan

GÓVINDA BÓLO GÓPÁLA BÓLO
RÁM RÁM BÓLO HARI NÁM BÓLO
GÓVINDA BÓLO GÓPÁLA BÓLO
ALLÁH SÁÍ JɊU NÁNAKA
ZOROAŠTRA MAHÁVÍRA BUDDHA NÁMA BÓLO
JÉ NÁMA SÁRÉ HÉ DŽÍVAN SAHARÉ
PARAMÁNANDA KÉJE KHOLTÉ HÉ DVÁRÉ
DŽÓ NÁM ČAHÓ VÓ NÁMA BÓLO
PRÉMA SÉ BÓLO BHAVA SÉ BÓLO

BÓLO Zpívat boží jména GÓVINDA, GÓPÁLA-Krišna   RÁM RÁM Ráma   HARI NÁM Višnuova jména   ALLÁH Alláh-arabsky Bůh   SÁÍ Sáí Bábá   JɊU Ježíš   NÁNAKA Guru Nának-zakladatel sikhského vyznání   ZOROAŠTRA Zoroastra-Zaratuštra-Duchovní učitel staré Persie   MAHÁVÍRA Mahávíra-zakladatel džinistického vyznání   BUDDHA osvícený, po němž vznikl buddhismus
JÉ NÁMA SÁRÉ HÉ DŽÍVAN SAHARÉ - Všechna tato jména jsou božská, podporují nás v naší cestě k dokonalosti
PARAMÁNANDA KÉJE KHOLTÉ HÉ DVÁRÉ - (jména) otevírají nám dveře(srdce) k nekonečné blaženosti
DŽÓ NÁM ČAHÓ VÓ NÁMA BÓLO - jakékoli jméno Pána použijte, můžete volat a vzývat jej tímto jménem
PRÉMA SÉ BÓLO BHAVA SÉ BÓLO - zpívejte s láskou a procítěně

poselství -   

Tento bhadžan známe z ašrámu Sáí Báby v Puttaparti.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[] [] [] []
[] [] [] []
gajatri.net