nápěv   nahrávka ze zpívání(premiera)Bhadžan ke Krišnovi

GÓVINDA GÓPÁL
BHADŽAMANA KRIŠNA HARI
HÉ PRABHU DÍNA DAJÁLA
BHADŽAMANA KRIŠNA HARI

GÓVINDA GÓPÁL jsou jména Krišny spojující ho jej s jeho dětsvím, kdy byl pasáčkem krav GO. PÁLA znamená pečovat a VINDA znamená těšit. V duchovním významu se překládá slovo GO také jako božské světlo.
BHADŽAMANA zpívat a uctívat myslí Pána KRIŠNA Krišnu HARI je jméno pro Višnua, tedy i Krišnu, znamenající toho, kdo odstraňuje hříchy.
HÉ PRABHU Ó Pane DÍNA DAJÁLA Ty soucítíš s poníženými(se všemi)

poselství -   

Tento bhadžan jsem se naučil z nahrávek stažených ze zpěvníku Arunachala kirtan.

akordy ke kytaře
kapo (1-2)

[Ami]GÓVINDA [G]GO[Ami]PÁL     BHADŽAMANA [G]KRIŠNA HA[Ami]RI
[C] HÉ PRABHU [D]DÍNA DAJÁ[]LA       BHADŽAMANA [G]KRIŠNA HA[Ami]RI
gajatri.net