nápěv   nahrávka ze zpíváníBhadžan ke Krišnovi

GÓVINDA GÓVINDA BHADŽAMANA RÁDHÉ GÓVINDA
RÁDHÁ LÓLA GÓVINDA RÁSAVILÓLA GÓVINDA
KRIŠNA KɊAVA HARÉ MÁDHAVA GÓVINDA DŽAJ GÓVINDA
HARÉ MURARÉ SÁÍ MURARÉ GÓVINDA DŽAJ GÓVINDA

BHADŽAMANA uctívej písní ve své mysli jména RÁDHÉ GÓVINDA Pána Krišny a jeho milé Rádhy   LÓLA radost   RASA VILÓLA - kruhový tanec, který tančil Krišna s Gópikami. HARÉ oslovení, zvolání DŽAJ sláva a vítězství Pánu Krišnovi s jeho jmény KɊAVA-"s krásnými vlasy" či ten kdo zabil démona Késiho, MÁDHAVA-manžel Lakšmí(Višnu), MURARÉ-Krišna jako ten, který zabil démona Muru.

poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[] [] [] []
[] [] [] []
gajatri.net