Bhadžan ke Krišnovi

GOVINDA NÁRÁJENA GOPÁLA NÁRÁJENA
GOVINDA GOVINDA NÁRÁJENA
GOVINDA GOPÁLA NÁRÁJENA
GOVINDA GOVINDA NÁRÁJENA
HARI   GOVINDA ÁNANDA NÁRÁJENA

GOVINDA a GOPÁLA jsou jména pro Krišnu jako pasáčka krav GO. NÁRÁJENA je přízvisko Višnua a Krišny jako toho, kdo dlí ve všech bytostech. HARI je další z jmen pro Krišnu i Višnua. Je to ten, kdo odstraňuje "špatné", aby udržel "posvátné". ÁNANDA je Blaženost, trvalý stav Átmá.

Poselství - Bůh je trvale v našem srdci ať o tom víme či nikoliv. Z příběhu Mahábháráty je dobře znám tento příběh Draupadí a Krišny.
    Draupadí, choť pěti Pánduovců volala Krišnu, aby ochránil její čest před zlými Kuruovci, kteří ji krutě napadli. Chtěli ji vysvléci ze sárí, avšak Krišna vytvořil nekonečné sárí a Draupadí tak ochránil před ponížením.
Krišna Draupadí pomohl, avšak s malým opožděním. Musel napřed do Dváraky,(svého fyzického sídla) neboť Draupadí jej volala jako Pána Dváraky. Řekl jí, že Ho mohla dosáhnout ve zlomku vteřiny, kdyby byla zavolala: Ó Ty, který sídlíš v mém srdci!
Nemějme tedy Boha někde daleko a už vůbec ne "na nebesích" či někde v "kosmu". Zbytečně Mu tím prodlužujeme cestu. A sobě taky.
Proto je Pán ÁNANDA NÁRÁJENA-blaženost v každé bytosti.

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů od oddaných Sáí Báby. Poznal jsem nejprve poevropštělý přednes tohoto bhadžanu a ten také zpíváme. Jinak "po indicku" zní poněkud odlišně.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
kapo (1-2)

[Dmi]GOVINDA NÁRÁJENA [C]GOPÁLA NÁRÁJE[Dmi]
GOVINDA GOVINDA NÁRÁJENA

[C]GOVINDA GOVINDA NÁRÁJENA
[F]GOVINDA GOVINDA NÁRÁJENA
[Dmi](HARI) GOVINDA [C]ÁNANDA [Dmi]NÁRÁJENA
gajatri.net