nápěv   nahrávka ze zpíváníbhadžan k Rámovi a Krišnovi

GOVINDA RÁMA DŽAJ DŽAJ GOPÁLA RÁMA
MÁDHAVA RÁMA DŽAJ DŽAJ KɊAVA RÁMA
GOVINDA RÁMA DŽAJ DŽAJ GOPÁLA RÁMA
SULABHARÁMA DŽAJ DŽAJ DURLABHARÁMA
ÉKA TU RÁMA DŽAJ DŽAJ ANÉKA TU RÁMA

DŽAJ DŽAJ A zvítězí, slává GOVINDA GOPÁLA Krišnovi RÁMA Rámovi
MÁDHAVA jméno pro Višnua i každého z jeho avatárů, znamená "Pán Má(Lakšmí), manžel Lakšmí" KɊAVA další jméno pro Višnua, znamená "ten s hustými vlasy", nebo se uvádí jako pro Brahmu, ͚a pro Šivu a pro Višnua a je tak míněn jako Trimúrti.
SULABHARÁMA Je snadné Tě dosáhnout Rámo(srdcem) DURLABHARÁMA Je těžké Tě dosáhnout Rámo(myslí)
ÉKA TU RÁMA Jediný jsi Rámo, ANÉKA TU RÁMA Mnohý jsi Rámo

poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[] [] [] []
[] [] [] []
gajatri.net