nápěv   nahrávka ze zpívání

Guru Gobind Singh

sikhská mantra

GOVINDÉ MUKHANDÉ UDHARÉ APÁRÉ HARIAN KARIANG NIRNAMÉ AKHAMÉ

Tato mantra je z Džap Sahib(Pauri 94-95) od Guru Gobind Singha. Zahrnuje osm tváří, aspektů Boha, které jsou v nás. GOVINDÉ ten, kdo nás podporuje, udržovatel MUKHANDÉ ten, kdo nás osvobozuje, osvoboditel UDHARÉ ten, kdo nás pozvedá APÁRÉ ten kdo je bez hranic, nekonečný HARIAN ten kdo je za vším, ničitel KARIANG stvořitel NIRNAMÉ bezejmený AKHAMÉ bez touhy
O mantře se říká že je to Guru Gájatrí, že má sílu čtyř véd, šesti purán a třicetišesti simritis. Kdo zpívá, recituje tuto mantru, prvotní energie Šakti bude hlídat jeho bytí.

poselství

Tato sikhská mantra v této melodii je známa z CD od Snatam Kaur.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[D]GOVINDÉ MUKHANDÉ U[G]DHARÉ A[D]PÁRÉ
HARIAN KARIANG NIR
[G]NAMÉ A[D]KHAMÉ
gajatri.net