nápěv    nahrávka ze zpíváníBhadžan k Sáí Bábovi

GURU BÁBÁ GURU BÁBÁ
ČARANAM NAMÓSTUTE GURU BÁBÁ
VIDJÁ DÁJAKA GURU BÁBÁ
ŠÁNTI SVARÚPA GURU BÁBÁ
GURU VARA GURU VARA GURU BÁBÁ

GURU znamená duchovní učitel, ten který odstraňuje temnotu nevědomosti.
BÁBÁ znamená otec, v tomto bhadžanu se zpívá k Sáí Bábovi, duchovnímu učiteli z Indie.
ČARANAM NAMÓSTUTE míní poklonění se (NAMÓSTUTÉ) k nohám (ČARANAM) gurua.
VIDJÁ DÁJAKA znamená dárce(DÁJAKA) poznání, vědění(VIDJÁ)
ŠÁNTI SVARÚPA znamená vtělení(SVARÚPA) vnitřního míru (ŠÁNTI)
GURU VARA je vyjádřením oddaných, kteří ctí Sáí Bábu jako svého nejlepšího(VARAM) duchovního učitele.

poselství
"Bohoslužba není uniforma, kterou oblékáme nebo svlékáme v určitou denní dobu.
Každou myšlenku proměňme v květinu, hodnou dotyku Jeho prstů; každý čin proměňme v ovoce plné sladké šťávy lásky, hodné dotyku Jeho dlaně a každou slzu učiňme svatou a čistou, vhodnou k omývání Jeho božských chodidel(ČARANAM NAMÓSTUTÉ)."
z promluvy na každý den od Sáí Báby.

Tento bhadžan známe z nahrávek z ášrámu Sáí Báby v Puttaparthi.

akordy ke kytaře
kapo (1)

[D]GURU BÁBÁ GURU BÁ[A]BÁ   ČARANAM NAMÓSTUTE GURU BÁ[D]
VIDJÁ
[C]DÁJAKA [D]GURU BÁBÁ
[D]ŠÁNTI SVARÚPA GURU BÁ[A]
GURU VARA GURU VARA GURU BÁ
[D]
gajatri.net