nápěv   nahrávka ze zpíváníBhadžan k Sáí Bábovi

GURU BRAHMA GURU VIŠNU GURU SÁÍ MAHÉŠVARA
GURU BÁBÁ MERE BÁBÁ MÁTÁ PITÁ GURU SÁÍ
GURU BRAHMA GURU VIŠNU GURU SÁÍ MAHÉŠVARA
PARABRAHMA PARAMÉŠVARA KALI AVATARA ŠARANAM
GURU BRAHMA GURU VIŠNU GURU SÁÍ MAHÉŠVARA
ŠIVA ŠIVA OM ŠIVA HARI OM
ŠIVA ŠIVA OM ŠIVA HARI OM
ŠIVA ŠIVA OM ŠIVA HARI OM
ŠIVA ŠIVA ŠIVA HARI OM

GURU Duchovní učitel je BRAHMA Brahmou VIŠNU Višnuem MAHÉŠVARA Šivou SÁÍ BÁBÁ Sáí Bába. MERE můj, milovaný MÁTÁ Matka PITA Otec PARABRAHMA nejvyšší božství PARAMÉŠVARA nejvyšší osobnost KALI AVATARA avatár věku Kali(Kalijugy) ŠARANAM odevzdat se
HARI jedno z jmen Višnua, které se dá přeložit jako "ten, který odstranil hříchy".
HARI OM oslovení Boha, častý výraz kterým se oslovuje Bůh,duchovní učitel a slouží také jako pozdrav.

poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[] [] [] []
[] [] [] []
gajatri.net