Sarva Dharma bhadžan

GURU NÁNAKADŽÍ KÍ DŽEJ DŽEJ KÁR
DŽÓ BÓLÉ SÓ HÓJE NIHÁL
ALLÁH SÁÍ LELO SALAM
SALAM SALAM LAKHÓ SALAM
JÉŠU PITA PRABHU SÁÍ RÁM
BUDDHA ZOROÁŠTRA MAHÁVÍRA NAM
SALAM SALAM LAKHÓ SALAM

Sláva a vítězství KÍ DŽEJ KÁR ke Guru Nánakovi GURU NÁNAKADŽÍ (představiteli sikhské víry)
Verš "Džó Bole So Nihál" či "Bole So Nihal" je tradiční sikhský slogan a pozdrav, který znamená "Kdo zpívá, činní tak, ten bude požehnán". Druhým navazujícím veršem je "SAT SRI AKAL" (Věčný je Pán nebo Pravda je věčná)
Přijmi Sáí mé pozdravy SALAM, Alláh-Bůh, nekonečné množství LAKHÓ pozdravů SALAM.
Vzývám Tě jako otce Ježíše JÉŠU PITA, Pána PRABHU Sáí Rámu, jako Buddhu, Zoroáštru, Mahávíru BUDDHA ZOROÁŠTRA MAHÁVÍRA NAM

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
kapo (1-2)

[D]GURU NÁNAKADŽÍ KÍ [A]DŽEJ DŽEJ [D]KÁR
DŽÓ BÓLÉ SÓ
[A]HÓJE NI[D]HÁL
ALLÁH SÁÍ
[G]LELO SA[D]LAM
SALAM SALAM
[A]LAKHÓ SA[D]LAM
JÉŠU PITA PRABHU
[C]SÁÍ [D]RÁM
BUDDHA ZOROÁŠTRA MAHÁVÍRA NAM
SALAM SALAM
[A]LAKHÓ SA[D]LAM
gajatri.net