nápěv   nahrávka ze zpíváníBhadžan ke Krišnovi

GURUVÁJUR PURA ŠRÍ HARI KRIŠNA NÁRÁJENA GOPÁL
ÁNANDA MÁDHAVA MURALI DHÁRI NÁRÁJENA GOPÁL
NÁRÁJENA GOPÁL ŠRÍ HARI NÁRÁJENA GOPÁL
MÓHANA MURALI DHÁRI ŠRÍ HARI NÁRÁJENA GOPÁL
GOVARDHANA GIRIDHÁRI MURÁRI NÁRÁJENA GOPÁL

GURUVÁJUR je jméno města(ve státě Kerala v Jižní Indii), ale především socha Krišny, či spíše místo kde byla socha instalována. Guru + Váju + úr = místo (úr) Gurua(Brihaspathiho, učitel Bohů) a Vájua(Boha větru). Legenda praví, že tuto sochu, která byla uctívána i samotným Krišnou, byla instalována z nebeského sídla Vaikunta do místa, které spolu vybrali mudrc Brhaspati a Bůh větru Váju, po té co Krišna opustil tento svět. Legenda dále praví, že tato socha byla vytvořena pro duchovní podporu v Kalijuze, v současném časovém období.
PURA město ŠRÍ ctihodný HARI, NÁRÁJENA a MÁDHAVA jsou jména pro Višnua GOPÁL je jméno pro Krišnu.
ÁNANDA blaženost MURALIDHÁRI držící flétnu MÓHANA okouzlující GÓVARDHANA GIRIDHÁRI držící horu Govardhanu MURÁRI kdo zabil démonu Muru

poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře
kapo (1-2)

[G]GURUVÁJUR PURA ŠRÍ HARI KRIŠNA NÁRÁJENA GOPÁL
ÁNANDA MÁDHAVA
[C]MURALI DHÁRI [G]NÁRÁ[D]JENA GO[G]PÁL
[G]NÁRÁJENA GOPÁL ŠRÍ HARI NÁRÁJENA GOPÁL
MÓHANA MURALI
[C]DHÁRI ŠRÍ HARI [G]NÁRÁ[D]JENA GO[G]PÁL
GOVARDHANA GIRI
[C]DHÁRI MURÁRI [G]NÁRÁ[D]JENA GO[G]PÁL
[]
gajatri.net