nápěv   nahrávka ze zpíváníBhadžan k Šivovi

HARA HARA HARA HARA MAHÁDEVA
ŠIVA ŠIVA ŠIVA ŠIVA SADÁŠIVA
OM NAMO NAMO NAMAH ŠIVÁJA
HARA HARA HARA HARA MAHÁDEVA
ŠIVA ŠIVA ŠIVA ŠIVA SADÁŠIVA
OM NAMO NAMO NAMAH ŠIVÁJA BRAHMA VIŠNU SURARČITÁJA OM NAMO NAMO NAMAH ŠIVÁJA
UMÁ GANÉŠA ŠARAVANA SÉVITA OM NAMO NAMO NAMAH ŠIVÁJA

HARA Ničitel MAHÁDEVA velký Bůh ŠivaSADÁ ŠIVA věčný Šiva
Mantra OM NAMAH ŠIVÁJA uctivé pozdravení NAMAH Šivovi ŠIVÁJA
Šivo, BRAHMA VIŠNU Brahma a Višnu SURARČITÁJA SURA-Bohové Tě ctí uvnitř ČITÁJA(vědomím,myslí) a klaní se Ti NAMO
Slouží SÉVITA Ti Tvá choť Párvatí UMÁ, Tví synové Ganéša GANÉŠA a Skanda ŠARAVANA(jedno ze jmen Skandy podle jména lesa do kterého vyvrhla Ganga Šivovo sémě z nějž se zrodil Skanda).

poselství -                   akordy ke kytaře
         
  HARA HARA HARA HARA MAHÁDEVA 
  
  ŠIVA ŠIVA ŠIVA ŠIVA SADÁŠIVA
  
  OM NAMO NAMO NAMAH ŠIVÁJA
  
  HARA HARA HARA HARA MAHÁDEVA
  
  ŠIVA ŠIVA ŠIVA ŠIVA SADÁŠIVA
  
  OM NAMO NAMO NAMAH ŠIVÁJA
  
  BRAHMA VIŠNU SURARČITÁJA OM NAMO NAMO NAMAH ŠIVÁJA
  
  UMÁ GANÉŠA ŠARAVANA SÉVITA OM NAMO NAMO NAMAH ŠIVÁJA
gajatri.net