nápěv   nahrávka ze zpíváníPíseň ke Krišnovi

HARAJE NAMAH KRIŠNA JÁDAVAJA NAMAHA
JÁDAVAJA MÁDHAVÁJA KEŠAVÁJA NAMAHA
GÓPÁLA GÓVINDA RÁM ŠRÍ MADHUSÚDAN
GIRIDHÁRI GÓPINÁTHA MADANA MÓHAN
ŠRÍ ČAJTANJA NITJÁNANDA ŠRÍ ADVAITA SÍTA
HARI GURU VAIŠNAVA BHAGAVAT GÍTA
ŠRÍ RÚPA ŠRÍ SANÁTANA BHATHA RAGHUNÁTH
ŠRÍ DŽÍVA GÓPÁLA BHATHA DÁSA RAGUNÁTH

poselství -                   akordy ke kytaře
         
  HARAJE NAMAH KRIŠNA JÁDAVAJA NAMAHA
  
  JÁDAVAJA MÁDHAVÁJA KEŠAVÁJA NAMAHA 
  
  GÓPÁLA GÓVINDA RÁM  ŠRÍ MADHUSÚDAN
  
  GIRIDHÁRI GÓPINÁTHA  MADANA MÓHAN
  
  ŠRÍ ČAJTANJA NITJÁNANDA ŠRÍ ADVAITA SÍTA
  
  HARI GURU VAIŠNAVA BHAGAVAT GÍTA
  
  ŠRÍ RÚPA ŠRÍ SANÁTANA  BHATHA RAGHUNÁTH
  
  ŠRÍ DŽÍVA GÓPÁLA BHATHA  DÁSA RAGUNÁTH