nápěv   nahrávka ze zpíváníBhadžan k Šivovi

HARA OM ŠIVA OM ŠIVA HARA PARAMÉŠVARA OMKÁRA ŠIVA TAVA ŠARANAM
ÉKANÁTHA GIRIDŽA PATI ŠANKARA
MAHÁDÉVA ŠIVA TAVA ŠARANAM
UMÁMI ŠANKARA PRAČÁMI ŠANKARA
GAURI ŠANKARA ŠIVA MAHÉŠVARA
SAMBASADÁ ŠIVA TAVA ŠARANAM

poselství -                   akordy ke kytaře
         
  HARA OM ŠIVA OM ŠIVA HARA PARAMÉŠVARA OMKÁRA 
  
  ŠIVA TAVA ŠARANAM
  
  ÉKANÁTHA GIRIDŽA PATI ŠANKARA
  
  MAHÁDÉVA ŠIVA TAVA ŠARANAM
  
  UMÁMI ŠANKARA PRAČÁMI ŠANKARA
  
  GAURI ŠANKARA ŠIVA MAHÉŠVARA
  
  SAMBASADÁ ŠIVA TAVA ŠARANAM