bhadžan k Šivovi

HARA ŠIVA ŠANKARA ŠAŠANKA ŠÉKHARA HARA BAM HARA BAM BAM BAM BÓLO
BHAVA BHAJANKARA GIRIDŽA ŠANKARA
DHIMI DHIMI DHIMITAKA NARTANA KÉLO

HARA jméno Šivy-"ničitel", ŠANKARA-"tvůrce dobra", ŠAŠANKA ŠÉKHARA-"jenž drží ve vlasech měsíc(viz Šivova noc-Šivarátrí)", BAM zvuk Šivova bubínku BÓLO zpívat,znít, BHAVA BHAJANKARA ničitel strachů, GIRIDŽA ŠANKARA choť Párvatí, DHIMI DHIMI DHIMITAKA zvuk zvonků na Šivově kotníku NARTANA KÉLO při Šivově tanci

Poselství - Šiva je ničitelem a tak si pojďme nakloňit jeho přízeň. Pozdravme ve svém nitru ničivou energii, energii rozkladu, kterou Šiva představuje. Nebojme se ji přijmout. Naše těla tak jako tak této síle neuniknou. Nebojme se, ve skutečnosti Šiva přináší dobro, však i jeho jméno znamená "Dobrý". On totiž ničí temnotu v naší mysli, ničí klam, ničí nejzazší pocit který si přivlastňujeme a proto nakonec projeví svou skutečnou podobu, či spíše nepodobu - čirou existenci, která je naším pravým a jediným Já.
Pojďme si s Šivou tedy zatančit jeho vesmírný tanec a nakloňme si jej svojí ryzostí a chutí poznat To Skutečné.

Tento bhadžan známe z ašrámu Sáí Báby v Puttaparti. Patří mezi ty bhadžany, které Sáí zpívá.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

[G]HARA ŠIVA ŠANKARA ŠAŠANKA ŠÉKHARA
HARA BAM HARA BAM BAM BAM BÓLO
[D]BHAVA BHAJANKARA GIRIDŽA ŠANKARA

[G]DHIMI DHIMI DHIMITAKA NARTANA KÉLO
gajatri.net