nápěv   nahrávka ze zpíváníBhadžan ke Krišnovi

HARI ÁNANDAMAJA DŽAJA NÁRÁJENÁ
SÁÍ ÁNANDA MAJA DŽAJA NÁRÁJENÁ
VÁSUDEVA NANDANA RÁDHÁ DŽÍVANA
PARAMÁNANDA MÁDHAVÁ
HARI PARAMÁNANDA MÁDHAVÁ

"Sláva Bohu(Krišnovi), který přišel na svět ve formě přinášející blaženost jako syn Vásudevy, který byl dechem Rádhy, Krišna- Pán Lakšmí který Sám je plný absolutní blaženosti."

HARI oslovení Višnua SÁÍ  Sáí Bábá  ÁNANDA blaženost MAJA vlastní(vztaženo k ánandě) DŽAJA sláva,vítězství NÁRÁJENA Bůh
VÁSUDEVA NANDANA syn Vásudevy-Krišna RÁDHA DŽÍVANA dech(život) Rádhy
PARAMÁNANDA absolutní blaženost MÁDHAVÁ manžel Lakšmí-Višnu

poselství -    Když si uvědomíme, že Pán je plný blaženosti, opustíme představu hněvivého Boha i strach z nepřijetí. Naopak Pán bude pro nás vzorem a budeme ho volat tak jako dítě volá ke svým rodičům:"mami, tati!". A tak jako je dítě spokojené a cítí se silné, když má na dosah své rodiče, tak i my budeme silní a spokojení, když uvidíme všude svého milovaného Pána, když jako Rádhá staneme se Jeho dechem, Jeho životem. PARAMÁNANDA - nejvyšší blaženost je pravý opak strachu, hněvu a nelásky.
Poznejme, že Ánanda-blaženost je naší podstatou, potom budeme zpívat ÁNANDAMAJA ke svému srdci.

Tento bhadžan znám z nahrávek z ášrámu Sáí Báby.


                akordy ke kytaře
  A       
  HARI ÁNANDAMAJA DŽAJA NÁRÁJENÁ
  A
  SÁÍ ÁNANDAMAJA DŽAJA NÁRÁJENÁ
  A                 D
  VÁSUDEVA NANDANA RÁDHÁ DŽÍVANA
  E                  A
  PARAMÁNANDA MÁDHAVÁ 
      E                  A
  HARI PARAMÁNANDA MÁDHAVÁ 
gajatri.net