nápìv   nahrávka ze zpíváníBhadžan k Sáí Bábovi

HARI HARI HARI HARI HARI HARI BÓLO
HARI HARI RÁM KRIŠNA SÁÍ NAMO
GOVINDA GOVINDA GOVINDA BÓLO
GOVINDA RÁM KRIŠNA TUMA HÓ
SÁÍ RÁMA BÓLO SÁÍ ŠJÁMA BÓLO
SÁÍ RÁMA KRIŠNA TUMA HÓ

HARI jméno Višnua, rovnìž ve významu "Bùh" BÓLO zpívat NAMO poklonit se RÁM Rámovi KRIŠNA Krišnovi SÁÍ Sáí Bábovi GOVINDA Krišna-miláèek krav

poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanù z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.
akordy ke kytaøe
kapo (1-3)

[] [] [] []
[] [] [] []
gajatri.net