nápěv   nahrávka ze zpíváníBhadžan k Višnuovi

HARI NÁMA SUMÍRA HARI NÁMA SUMÍRA HARI NÁMA SUMÍRA BHADŽORÉ
TRIBHUVANA NÁJAKA SABA SUKHA DÁJAKA
VINATÍ SAHÁJAKA NÁMA DŽAPORÉ

SUMÍRA Zpívejme oddaně NÁMA boží jméno HARI(jedno ze jmen Višnua, které se užívá i k obecnému oslovení Boha), zpívejme k Pánovi, který TRIBHUVANA NÁJAKA je Pánem tří světů(hmotného, duševního i duchovního) a který je SABA SUKHA DÁJAKA všem dárcem dobrého a který je SAHÁJAKA přítelem a pomocníkem VINATÍ těch kdo jej naléhavě prosí NÁMA DŽAPORÉ při opakování a recitaci božího jména.

poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.


                akordy ke kytaře
         
  HARI NÁMA SUMÍRA HARI NÁMA SUMÍRA HARI NÁMA SUMÍRA BHADŽORÉ
  
  TRIBHUVANA NÁJAKA SABA SUKHA DÁJAKA
  
  VINATÍ SAHÁJAKA NÁMA DŽAPORÉ
gajatri.net