nápěv nahrávka ze zpívání  Bhadžan k Sáí Bábovi

HARI NÁM GATÉ ČALÓ SÁÍ NÁM GATÉ ČALÓ
MÁDHAVA GÓVINDA GÓVINDA MÁDHAVA NÁM GATÉ ČALÓ
HARI NÁM GATÉ ČALÓ SÁÍ NÁM GATÉ ČALÓ
GÓVINDA VITHALA GÓPÁLA VITHALA
DŽAJA PÁRTHI VITHALA DŽAJA SÁÍ VITHALA
MÁDHAVA GÓVINDA GÓVINDA MÁDHAVA NÁM GATÉ ČALÓ

HARI NÁM "Pojďme zpívat jméno Pána" ČALO pojďme

poselství
Měli byste zpívat boží jméno z celého srdce a s plnou vírou. Víra rozvíjí lásku k Bohu a láska k Bohu přináší milost. Nechť je každá buňka našeho těla naplněna božím jménem. Nic vám nedá takovou blaženost, odvahu a sílu, jako vykonávání námasmaraná-opakování božího jména. Někteří lidé si z vás budou dělat legraci, ale nic si z toho nedělejte. Věnujte se námasmaraná s naprostou koncentrací a odhodlaností. Nikoho se nebojte. Zpívejte slávu Boha z celého srdce a bez jakýchkoli zábran. Pouze tehdy zažijete božskou blaženost.   (Ze Sáí Bábových promluv)

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[]HARI NÁM GATÉ ČA [] [] []
[] [] [] []
gajatri.net


                akordy ke kytaře
  D             B           C      D         
  HARI NÁM GATÉ ČALÓ SÁÍ NÁM GATÉ ČALÓ
                  C                B    C     D
  MÁDHAVA GÓVINDA GÓVINDA MÁDHAVA NÁM GATÉ ČALÓ
  D             B           C      D  
  HARI NÁM GATÉ ČALÓ SÁÍ NÁM GATÉ ČALÓ
                 B       D
  GÓVINDA VITHALA GÓPÁLA VITHALA
  B                  D
  DŽAJA PÁRTHI VITHALA DŽAJA SÁÍ VITHALA
                  C                B    C     D
  MÁDHAVA GÓVINDA GÓVINDA MÁDHAVA NÁM GATÉ ČALÓ
gajatri.net