Bhadžan k Sáí Bábovi

HARI NÁM GATÉ ČALÓ SÁÍ NÁM GATÉ ČALÓ
MÁDHAVA GOVINDA GOVINDA MÁDHAVA NÁM GATÉ ČALÓ
HARI NÁM GATÉ ČALÓ SÁÍ NÁM GATÉ ČALÓ
GOVINDA VITHALA GOPÁLA VITHALA
DŽAJA PARTHI VITHALA DŽAJA SÁÍ VITHALA
MÁDHAVA GOVINDA GOVINDA MÁDHAVA NÁM GATÉ ČALÓ

HARI NÁM "Pojďme zpívat jméno Pána" GATÉ ČALO pojďme DŽAJA sláva a vítězství
Jména Krišny MÁDHAVA "manžel Lakšmí" VITHALA "Višnu" GOVINDA GOPÁLA "pasáček krav"
PARTHI SÁÍ "Sáí Bábá"

Poselství - Měli byste zpívat boží jméno z celého srdce a s plnou vírou. Víra rozvíjí lásku k Bohu a láska k Bohu přináší milost. Nechť je každá buňka našeho těla naplněna božím jménem. Nic vám nedá takovou blaženost, odvahu a sílu, jako vykonávání námasmaraná-opakování božího jména. Někteří lidé si z vás budou dělat legraci, ale nic si z toho nedělejte. Věnujte se námasmaraná s naprostou koncentrací a odhodlaností. Nikoho se nebojte. Zpívejte slávu Boha z celého srdce a bez jakýchkoli zábran. Pouze tehdy zažijete božskou blaženost.   (Ze Sáí Bábových promluv)

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře

[D]HARI NÁM GATÉ ČA[B]LÓ SÁÍ NÁM [C]GATE ČA[D]
MÁDHAVA GOVINDA
[C]GOVINDA MÁDHAVA [B]NÁM [C]GATE ČA[D]
[D]HARI NÁM GATÉ ČA[B]LÓ SÁÍ NÁM [C]GATE ČA[D]
GOVINDA VITHALA
[B]GOPÁLA [D]VITHALA
[B]DŽAJA PARTHI VITHALA [D]DŽAJA SÁÍ VITHALA
MÁDHAVA GOVINDA
[C]GOVINDA MÁDHAVA [B]NÁM [C]GATE ČA[D]
gajatri.net